Edukacja

Instrument to kontrakt zawarty pomiędzy dwiema stronami, który określa daną współzależność finansową pomiędzy nimi. Według prawa polskiego do instrumentów finansowych zalicza się papiery wartościowe oraz niebędące nimi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, a także wiele innych np. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, waluty, stopy procentowe itp.

Czytaj więcej...

Marża operacyjna to stosunek zysku operacyjnego do przychodów ogółem w danym przedsiębiorstwie:

Czytaj więcej...

Rentowność kapitału własnego to stosunek zysku netto do kapitału własnego wyrażony w procentach:

Czytaj więcej...

W 1968 r. Edward Altman zakończył pracę nad wskaźnikiem, który do dziś znajduje zastosowanie przy ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz tego daje on możliwość prognozowania, czy  firma będzie wypłacalna w przyszłości. Szybko okazało się, że stosowanie tego wskaźnika jest szybkie, wygodne i daje wymierne rezultaty. Ma on jednak też on swoje ograniczenia, o czym wspomnimy w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

Marża netto to wskaźnik, który liczy się jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży:

Czytaj więcej...

Wskaźnik płynności bieżącej (ang. current ratio) jest to wskaźnik krótkoterminowej płynności przedsiębiorstwa informujący o tym, jakie są jej możliwości spłacania bieżących zobowiązań. Jest to stosunek aktyw obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych:

Czytaj więcej...

Określenie wartości przedsiębiorstwa nie jest zadaniem łatwym. Głównym problemem wcale nie musi być złożoność rachunków. Ważniejsze jest raczej dobranie odpowiedniej metody, a to z konieczności wiąże się z pewną dozą subiektywizmu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać analizy na kilka sposobów i później porównać otrzymane wyniki.

Czytaj więcej...

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej to stosunek środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych:

Czytaj więcej...

C/Z

Wskaźnik Cena / Zysk stanowi o tym, ile jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za jedną jednostkę zysku wypracowanego w przedsiębiorstwie. Np. C/Z = 5 oznacza, że za jedną akcję trzeba zapłacić pięciokrotność rocznego zysku przypadającego na pojedynczy walor.

Czytaj więcej...

Jeśli kupimy od kogoś rower za 500 zł, a później odsprzedamy go następnej osobie np. za 600 zł, wówczas stwierdzamy, że zarobiliśmy 100 zł, to jest nasz zysk, który w ujęciu procentowym wyniósł 20 proc. – i sprawa jest załatwiona. Jeśli posiadamy zestaw mebli, sztućców i naczyń, które bylibyśmy w stanie sprzedać np. za 5 tysięcy złotych, wówczas możemy powiedzieć, że tyle warte są nasze eksponaty.

Czytaj więcej...

Stopa zwrotu z aktywów to stosunek zysku netto do wszystkich aktyw przedsiębiorstwa wyrażony w procentach:

Czytaj więcej...
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję