Analiza fundamentalana

Instrument to kontrakt zawarty pomiędzy dwiema stronami, który określa daną współzależność finansową pomiędzy nimi. Według prawa polskiego do instrumentów finansowych zalicza się papiery wartościowe oraz niebędące nimi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, a także wiele innych np. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, waluty, stopy procentowe itp.

Czytaj więcej...

Marża operacyjna to stosunek zysku operacyjnego do przychodów ogółem w danym przedsiębiorstwie:

Czytaj więcej...

Rentowność kapitału własnego to stosunek zysku netto do kapitału własnego wyrażony w procentach:

Czytaj więcej...

W 1968 r. Edward Altman zakończył pracę nad wskaźnikiem, który do dziś znajduje zastosowanie przy ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz tego daje on możliwość prognozowania, czy  firma będzie wypłacalna w przyszłości. Szybko okazało się, że stosowanie tego wskaźnika jest szybkie, wygodne i daje wymierne rezultaty. Ma on jednak też on swoje ograniczenia, o czym wspomnimy w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

Marża netto to wskaźnik, który liczy się jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży:

Czytaj więcej...

Wskaźnik płynności bieżącej (ang. current ratio) jest to wskaźnik krótkoterminowej płynności przedsiębiorstwa informujący o tym, jakie są jej możliwości spłacania bieżących zobowiązań. Jest to stosunek aktyw obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych:

Czytaj więcej...

Określenie wartości przedsiębiorstwa nie jest zadaniem łatwym. Głównym problemem wcale nie musi być złożoność rachunków. Ważniejsze jest raczej dobranie odpowiedniej metody, a to z konieczności wiąże się z pewną dozą subiektywizmu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać analizy na kilka sposobów i później porównać otrzymane wyniki.

Czytaj więcej...

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej to stosunek środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych:

Czytaj więcej...

C/Z

Wskaźnik Cena / Zysk stanowi o tym, ile jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za jedną jednostkę zysku wypracowanego w przedsiębiorstwie. Np. C/Z = 5 oznacza, że za jedną akcję trzeba zapłacić pięciokrotność rocznego zysku przypadającego na pojedynczy walor.

Czytaj więcej...

Jeśli kupimy od kogoś rower za 500 zł, a później odsprzedamy go następnej osobie np. za 600 zł, wówczas stwierdzamy, że zarobiliśmy 100 zł, to jest nasz zysk, który w ujęciu procentowym wyniósł 20 proc. – i sprawa jest załatwiona. Jeśli posiadamy zestaw mebli, sztućców i naczyń, które bylibyśmy w stanie sprzedać np. za 5 tysięcy złotych, wówczas możemy powiedzieć, że tyle warte są nasze eksponaty.

Czytaj więcej...

Stopa zwrotu z aktywów to stosunek zysku netto do wszystkich aktyw przedsiębiorstwa wyrażony w procentach:

Czytaj więcej...
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję