Wskaźnik płynności bieżącej (ang. current ratio) jest to wskaźnik krótkoterminowej płynności przedsiębiorstwa informujący o tym, jakie są jej możliwości spłacania bieżących zobowiązań. Jest to stosunek aktyw obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych:

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązań krótkoterminowych

Za płynne uznaje się przedsiębiorstwo, które charakteryzuje się wskaźnikiem na poziomie 2. Oznacza to, że aktywa bieżące dwukrotnie przewyższają wartość zobowiązań krótkoterminowych. W takiej firmie nie powinno być problemów ze spłatą bieżących zobowiązań.

Szczególnie uważnym trzeba być w przypadku przedsiębiorstw ze wskaźnikiem mniejszym niż 1. Może to oznaczać problemy ze spłatą bieżących zobowiązań i realne ryzyko bankructwa.

Zaleca się jednak ostrożność przy tak prostym interpretowaniu wskaźników. To, że firma finansuje się w głównej mierze długiem, nie oznacza jeszcze tragedii. Inaczej także interpretuje się ten wskaźnik dla spółek z różnych branż. O ile jego wartość poniżej 1 jest czymś normalnym w tzw. dot.com’ach z branży informatycznej, o tyle faktycznie niepokoi w przypadku spółek z branży produkcyjnej i handlowej utrzymujących spore zapasy. Najlepiej więc porównywać wskaźnik płynności bieżącej dla danej spółki do średniej dla całej branży.

 

Wskaźnik płynności szybkiej (ang. quick ratio) jest to wskaźnik, który stanowi uzupełnienie dla wspomnianego wskaźnika płynności bieżącej. Różni się od tego drugiego tym, że od aktywów obrotowych odlicza się zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.  Reszta pozostaje taka sama:

wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe –zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe

Zabieg odjęcia tych dwóch składowych sprawia, że teraz bierze się pod uwagę tylko najbardziej płynny majątek spółki, gdyż  ani zapasów, ani KRM nie da się upłynnić w krótkim czasie.

Idealną wartością tego wskaźnika jest 1. Wartość większa może świadczyć o nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych i wtedy mowa o nadpłynności. Wartość mniejsza od 1 może oznaczać problemy w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa i np. trudności z pozyskiwaniem nowych kredytów.

 

Wojciech Kiermacz

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję