Forex


Najsłabszy od dziesięciu lat odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego przemysłu nie przeszedł bez echa na rynkach. Wskaźnik obrazujący poziom aktywności dla przemysłu spadł we wrześniu do 47,8 pkt. z 49,1 pkt., co wskazuje na kurczenie się tego sektora i stanowi ewidentny dowód na to, że koniunktura w USA przestaje być odporna na globalne spowolnienie i niepewność związaną z polityka handlową. Reakcja rynku była zdecydowana – można było zaobserwować silną przecenę zagranicznych indeksów akcji oraz większe zainteresowania amerykańskimi obligacjami. Na wartości zaczął także tracić trochę dolar, jednakże dziś waluta amerykańska wraca do sił w oczekiwaniu na dane o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym USA. Konsensus rynkowy zakłada, że raport ADP pokaże wzrost liczny nowych etatów o 140 tys. wobec wzrostu o 195 tys. w sierpniu. Dobry odczyt mógłby nieco zniwelować wczorajsze rozczarowanie uczestników rynku słabszym odczytem amerykańskiego ISM dla przemysłu, który dał podłoże do wznowienia dyskusji o konieczności prowadzenia bardziej ekspansywnej polityki monetarnej przez Fed.

Na rynku krajowym utrzymuje się niepewność związana z jutrzejszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie walutowych kredytów indeksowanych. Niekorzystny wyrok dla banków najprawdopodobniej uderzy w cały sektor, dlatego jest to „gorący temat” w szczególności w ostatnich dniach. Ponadto poznamy decyzję o stopach procentowych w Polsce, gdzie konsensus rynkowy nie przewiduje zmian w poziomie kosztu pieniądza. W ostatnich dwóch miesiącach był złożony wniosek zarówno o podwyżkę, jak i obniżkę stóp procentowych, co sprawia, że uczestniczy rynku z uwagą będą śledzić ewentualne zmiany w komunikacie RPP, które mogłyby wpłynąć na zmianę stanowiska większości członków Rady. Jak na razie jednak bazowym scenariuszem pozostaje stabilizacja stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Wczorajszy słabszy odczyt indeksu PMI dla przemysłu, a także wstępny odczyt inflacji CPI wskazujący na wyhamowanie dynamiki cen i usług konsumentów nie pozwoliły złotemu na utrzymanie umocnienia.

EUR/PLN

Po tym jak spadki na EUR/PLN wyhamowały tuż powyżej górnego ograniczenia chmury ichimoku w skali D1, para powróciła wczoraj do wzrostów. Słabsze dane z Polski ciążyły złotemu, co było pomocne w powrocie w okolice oporu w postaci linii Tenkan. W obliczu niepewności związanej z wyrokiem TSUE kurs utrzymuje się poniżej okrągłego poziomu 4,3800. Sierpniowo-wrześniowe maksima lokalne wyznaczają silna strefę oporu w rejonie 4,3966/83, tuż poniżej psychologicznej bariery 4,4000. Układ średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowje) w skali D1 nadal premiuje stronę popytową na tej parze. Najbliższe wsparcie to okolice 4,3620.

EUR/USD

Wczoraj pod wpływem słabszego odczytu indeksu ISM dla przemysłu w USA dolar stracil na wartości względem euro, jednakże dziś widać próbę powrotu do spadków na tej parze. Przełamanie okrągłego poziomu 1,0900 dało zielone światło do pogłębienia umocnienie dolara. Na gruncie analizy technicznej kolejnym celem dla głównej pary będą okolice 1,0810, gdzie geometryczne wsparcie wyznacza 78,6% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od początku 2017 roku z projekcją 161,8% całości impulsu wzrostowego z poziomu 1,0925 na 1,1108. Układ średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) wskazuje na trend spadkowy na tej parze.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję