Forex


Ostatnia sesja września zaowocowała silnym umocnieniem waluty amerykańskiej. Dolar radzi sobie dobrze na tle innych gospodarek a posiadając status bezpiecznej przystani przyciąga kapitał w czasach niepewności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez agencje Reuters czołowe niemieckie instytuty ekonomiczne obniżą swoje prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego Niemiec, co przy spadających oczekiwaniach inflacyjnych i niższych niż oczekiwano wstępnych danych o niemieckiej inflacji nie nastraja optymistycznie i stanowi argument za łagodnym nastawieniem w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Powyższe czynniki stały się impulsem do zejścia poniżej okrągłego poziomu 1,0900 na EUR/USD. W oczekiwaniu na publikację pierwszych szacunków dynamiki cen w strefie euro, wspomniana główna para walutowa znajduje się na nowych tegorocznych minimach potwierdzając utrzymującą się silną tendencję spadkową. Przed nami jeszcze publikacja indeksu ISM dla przemysłu oraz wystąpienia przedstawicieli Fed.

Podczas wtorkowej sesji widoczna jest silna przecena dolara australijskiego, co jest pokłosiem decyzji tamtejszego banku centralnego o obniżce stóp procentowych o 25pb do poziomu 0,75%. Zgodnie z konsensusem rynkowym Bank Rezerw Australii (RBA) zdecydował się na cięcie kosztu pieniądza po raz trzeci w 2019 roku i podtrzymał chęć dalszego luzowania polityki pieniężnej w razie potrzeby, co wpisuje się w łagodne nastawienie obserwowane wśród innych głównych banków centralnych. Zgodnie z komunikatem towarzyszącym decyzji RBA niskie stopy procentowe zostaną utrzymane w Australii przez dłuższy czas w celu osiągnięcia pełnego zatrudnienia oraz celu inflacyjnego. AUD/USD obecnie handlowany jest poniżej poziomu 0,6700 i notowania kierują się w rejon wsparcia w postaci sierpniowo-wrześniowych minimów lokalnych.

Silny dolar amerykański ciąży notowaniom złotego, które znajdują się na nowych tegorocznych minimach wobec waluty amerykańskiej. Ponadto dzisiaj naszej krajowej walucie nie pomagają dane odnośnie indeksu PMI dla Polski, który we wrześniu spadł poniżej oczekiwań rynkowych do poziomu 47,8 pkt. z 48,8 pkt. Przede wszystkim uwagę zwraca niski poziom nowych zamówień, co świadczy o wyhamowaniu popytu. Odczyt wskaźnika PMI w połączeniu z ostatnimi słabszymi danymi o produkcji przemysłowej nie pozostawia złudzeń, że spowolnienie w gospodarce światowej zaczyna dotykać także naszą krajową koniunkturę. Ponadto dzisiejszy wstępny odczyt wrześniowej inflacji CPI w Polsce wskazywał na wyhamowanie dynamiki cen do 2,6% z 2,9% w skali roku, co wpisuje się w scenariusz stabilizacji stóp procentowych NBP.

USD/PLN

Silny dolar sprzyja kontynuacji wzrostów na USD/PLN. Zarówno w skali dziennej, jak i tygodniowej notowania utrzymują się powyżej górnego ograniczenia chmury ichimoku oraz kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej), co świadczy o sile trendu wzrostowego. Silny geometryczny opór w postaci 78,6% zniesienia całości fali spadkowej z poziomu 4,2780 znajduje się w okolicy 4,0635.

AUD/USD

NA AUD/USD mamy dziś do czynienia z silnymi spadkami. Kurs kieruje się w strefę wsparcia w rejonie 0,6675/85 w postaci loaklnych dołków z lipca i sierpnia tego roku. Układ średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), które są skierowane ku dołowi sprzyja kontynuacji zniżek. Przełamanie wspomnianego obszaru wsparcia da zielone światło do kontynuacji zniżek i potwierdzi przewagę strony podażowej na tej parze.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję