Forex


Końcówka wczorajszej sesji charakteryzowała się ucieczkę w stronę bezpiecznych aktywów, po tym jak pojawiła się groźba uruchomienia procedury usunięcia ze stanowiska prezydenta Donalda Trumpa w związku z rzekomymi naciskami amerykańskiego przywódcy na prezydenta Ukrainy mającymi skłonić go do rozpoczęcia śledztwa wobec Joego Bidena będącego jednym z głównych kontrkandydatów w wyborach prezydenckich. W szczególności mocniejsze zniżki obserwowane były na głównych amerykańskich i europejskich indeksach, spadały także rentowności 10-letnich obligacji niemieckich i amerykańskich. Na początku środowej sesji widoczny jest także słabszy klimat inwestycyjny. Indeks dolara powrócił dziś do wzrostów i ponownie testuje okolice okrągłego poziomu 73,50 pkt. W centrum uwagi pozostaną dzisiaj kwestie polityczne, gdyż poza danymi z USA o sprzedaży nowych domów nie ma dziś innych publikacji Warto zwrócić także uwagę na wystąpienia oficjeli z ECB i Fed.

Wtorkowa decyzja Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii, który uznał za niezgodne z prawem zawieszenie brytyjskiego parlamentu, to poważny cios polityczny dla Borisa Johnsona. W związku z powyższym dziś Izba Gmin wznowi pracę nad przyjęciem ustawy blokującej tzw. twardy Brexit, czyli opuszczenie Unii Europejskiej bez umowy oraz będzie starała się o przesuniecie terminu Brexitu o kolejne trzy miesiące. Spadek apetytu na bardziej ryzykowne aktywa ciąży dziś ponownie walucie brytyjskiej, która w relacji do dolara amerykańskiego powróciła dzisiaj w rejon 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej.

Po sierpniowej obniżce głównej stopy procentowej o 50 pb, na wrześniowym posiedzeniu Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ)zdecydował utrzymać się główną stopę procentową na poziomie 1,0%, co było zgodne z konsensusem rynkowym. Niższy poziom kosztu pieniądza w Nowej Zelandii zapewne utrzyma się dłuższej, na co wpływ mają generalnie niskie stopy procentowe na świecie a także oczekiwania związana z niższą dynamiką cen i poziomem wzrostu gospodarczego w przyszłości. RBNZ liczy na pozytywny efekt sierpniowej obniżki stóp w postaci wzrostu popytu ze strony gospodarstw domowych w kolejnych kwartałach. Bank nie wyklucza także dalszego luzowania polityki pieniężnej w przyszłości w celu podtrzymania wzrostu gospodarczego i inflacji na ustalonym poziomie.

EUR/GBP

EUR/GBP wybronił wczoraj geometryczny poziom w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od marca 2019 roku. Aktualnie można zaobserwować próbę odreagowania ostatnich spadków, co może doprowadzić do pogłębienia się korekty wzrostowej w rejon oporu w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali D1 przebiegającej obecnie w okolicy 0,8905. Kurs znajduje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej), co świadczy w dalszym ciągu o przewadze strony podażowej w dłuższym terminie.

EUR/USD

Notowania EUR/USD pozostają w węższym zakresie wahań, jednakże rozczarowujące wstępne odczyty indeksów PMI z Europy nie przyczyniły się do ustanowienia nowych minimów na tej parze. Taki stan rzeczy może sugerować, że okolice lokalnych dołków na poziomie 1,0925 stanowią istotne wsparcie. Z punktu widzenia analizy technicznej kluczowe do zmiany tendencji spadkowej na tej parze byłoby wyjście powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali D1 i lokalnego szczytu na poziomie 1,1108 zbiegającego się z 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 1,1411.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję