Forex


Poniedziałkowe wstępne wrześniowe odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego w Europie okazały się jak zimy prysznic dla tych uczestników rynku, którzy uważali, że europejskie problemy gospodarcze są czymś przejściowym. Przede wszystkim niepokoją problemy największej w tym regionie gospodarki niemieckiej, która najprawdopodobniej nie uniknie recesji. Nie widać także oznak odbicia koniunktury w strefie euro, a zdaniem Mario Draghi’ego przedłużające się spowolnienie w sektorze przemysłu zwiększa ryzyko, że „inne sektory gospodarki ucierpią”. Dzisiejsze wskazania subindeksu Ifo dotyczące oczekiwań odnośnie zmiany koniunktury w najbliższych 6 miesiącach potwierdziły negatywne sygnały płynące z odczytów wskaźników PMI dla przemysłu i usług w Europie. Jeśli chodzi o indeks klimatu gospodarczego Ifo, to we wrześniu okazał się on nieco lepszy od oczekiwań i wzrósł do poziomu 94,6 pkt. z 94,3 pkt. miesiąc wcześniej. Niestety, jak na razie nie nikną obawy, że wprowadzony przez Europejski Bank Centralny pakiet działań może się okazać niewystarczający. Z pewnością polityka pieniężna w strefie euro pozostanie akomodacyjna przez dłuższy czas. Wrośnie także presja na niemieckim rządzie, by wesprzeć fiskalnie gospodarkę. Euro pozostawało wczoraj słabsze, w szczególności względem jena czy dolara. Dziś z kolei zarówno notowania EUR/JPY, jak i EUR/USD pozostają stabilne i utrzymują się w okolicy wczorajszego zamknięcia.

Wrześniowe szacunki indeksów aktywności w sektorze przemysłowym i usług w USA wskazywały, że wskaźniki PMI zdołały utrzymać się powyżej granicznego poziomu 50 pkt. Dane dla amerykańskiego przemysłu okazały się lepsze niż oczekiwano – indeks PMI wzrósł do 51 pkt. z 50,3 pkt. miesiąc wcześniej. Z kolei wskaźnik PMI dla usług uplasował się na poziomie 50,9 pkt. Nieco więcej o nastrojach gospodarstw domowych dowiemy się dzisiaj natomiast za sprawą indeksu zaufania konsumentów Conference Board, gdzie konsensu rynkowy zakłada nieco niższy odczyt we wrześniu na poziomie 133,5 pkt. Ponadto opublikowany zostanie indeks cen nieruchomości oraz indeks Fed z Richmond. Indeks dolara pozostaje stabilny w oczekiwaniu na te publikacje.

W centrum uwagi pozostaje także dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii, która zostanie ogłoszona o godz.11:30, w sprawie zgodności z prawem zawieszenia obrad brytyjskiego parlamentu. Niekorzystny wynik dla premiera Johnsona mógłby przyczynić się do osłabienia funta. Dziś o stopach procentowych będzie decydował Bank Węgier, gdzie zgodnie z konsensusem rynkowym główna stopa procentowa zostanie utrzymana na poziomie 0,90%.

EUR/PLN

EUR/PLN odreagowuje wczorajsze zwyżki, po tym jak nie udało się przetestować lokalnych szczytów z sierpnia tego roku tuż poniżej okrągłego poziomu 4,4000. Notowania kierują się obecnie w okolice geometrycznego poziomu w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 4,3147. Skala spadków może pozostać jednak ograniczona z tego względu, że kurs utrzymuje się powyżej górnego ograniczenia chmury ichimoku oraz kluczowych średnich kroczących (50-, 100- i 200-okresowej) w interwale dziennym.

GBP/USD

GBP/USD oscyluje w rejonie wczorajszego minimum dziennego w oczekiwaniu decyzję Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii. Notowania znajdują się tuż poniżej oporu w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która aktualnie przebiega w rejonie 1,2430. W przypadku kontynuacji spadków notowani będą kierować się w rejon 50-okresowej średniej EMA w skali D1, która wyznacza wsparcie na poziomie 1,2345. Silnym oporem pozostaje wrześniowy szczyt na poziomie 1,2580 przebiegający tuż poniżej 200-okresowej średniej EMA w interwale dziennym.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję