Forex


Początek nowego tygodnia upływa pod znakiem publikacji wstępnych wskaźników dotyczących aktywności gospodarczej w Europie i USA we wrześniu. Podczas poniedziałkowej sesji wzrosła awersja do ryzyka w czym nie pomagają słabsze szacunki indeksów PMI. Dane z Niemiec i całej strefy euro wskazują na dalsze wyhamowanie aktywności w sektorze przemysłowym. Niemiecki indeks PMI dla przemysłu spadł bowiem we wrześniu do poziomu 41,4 pkt. z 43,5 pkt. i odpowiednio do 45,6 pkt. z 47 pkt. dla całej strefy euro, co nie nastraja optymistycznie i pokazuje, że działania podjęte przez Europejski Bank Centralny we wrześniu w celu wsparcia gospodarki stanowią konieczność. Nieco lepiej ma się sytuacja w usługach jednakże widać, że sektor usługowy pozostaje pod negatywnym wpływem sektora przemysłowego i obrazuje spowolnienie aktywności. Taki stan rzeczy ciąży europejskim indeksów – dziś pękła bariera 12300 pkt. na DAXie oraz euro, która pogłębia deprecjację względem dolara. Główna para walutowa EUR/USD ponownie powróciła poniżej bariery 1,1000. Przed nami jeszcze dane z USA, które zgodnie z konsensusem rynkowym powinny prezentować się lepiej niż w Europie i wskazywać na utrzymanie indeksu PMI dla sektora usługowego i przemysłowego powyżej granicznej bariery 50 pkt.

Kluczowymi czynnikami dla sentymentu rynkowego pozostanie rozwój wydarzeń w handlu światowym, informacje w sprawie Brexitu a na rynku krajowym przypadająca na 3 października decyzja TSUE ws. kredytów frankowych. Pogorszenie klimatu inwestycyjnego widoczne podczas poniedziałkowej sesji może przekładać się na większe zainteresowanie walutami uznawanymi za bezpieczne przystanie, czyli jenem japońskim i frankiem szwajcarskim. Ponadto dość dobrze radzi dobie waluta amerykańska. Indeks dolara kontynuuje dzisiaj wzrosty. Warto nadmienić, że dziś również do spadków powróciły rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich i niemieckich, co także sygnalizuje mniejszy apetyt na ryzyko. Widoczna dziś awersja do bardziej ryzykownych aktywów ciąży także notowaniom złotego, który traci silnie na wartości zarówno względem dolara, jak i euro. Dziś EUR/PLN ponownie zbliżył się w okolice sierpniowych szczytów w rejonie 4,3980, natomiast USD/PLN przełamał okrągły poziom w rejonie 4,0000.

USD/PLN

Dziś USD/PLN ustanowił nowe tegoroczne maksimum przełamując okrągły poziom 4,0000. Notowania utrzymują się powyżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) oraz górnego ograniczenia chmury ichimoku, co świadczy o przewadze strony popytowej. Kurs oddalił się także od wsparcie w postaci zbiegających się linii TenKan i Kijun na poziomie 3,9350. Awersja do ryzyka obserwowana globalnie może sprzyjać utrzymaniu USD/PLN na wyższych poziomach cenowych.

EUR/JPY

Dzisiejsze wstępne odczyty indeksów PMI w Europie ciążą notowaniom euro, natomiast słabsze nastroje rynkowe przekładają się na większe zainteresowanie jenem japońskim. EUR/JPY powrócił poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co świadczy o przewadze strony podażowej mając na uwadze fakt, że notowaniom nie udało się przetestować geometrycznego poziomu w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 127,50 jenów za euro. Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 117,55 i tam właśnie na gruncie analizy technicznej notowania powinny aktualnie zmierzać.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję