Forex


Piątkowa sesja nie obfituje w ważne dane makroekonomiczne z zagranicy. W takiej sytuacji znaczenia nabierają zaplanowane na dziś wystąpienia przedstawicieli Fed – Williamsa i Rosengrena. Ponadto na rynkach utrzymują się dość dobre nastroje rynkowe, pomimo obniżenia przez OECD prognoz dla światowego wzrostu gospodarczego na ten rok do 2,9% z 3,2% r/r. Rynki liczą na pozytywny rozwój negocjacji handlowych między USA a Chinami, które zostały wznowione i mają na celu przygotowanie do bardziej zaawansowanych rozmów na szczycie, które odbędą się w październiku. Ekspansywna polityka pieniężna głównych banków centralnych także pomaga w podtrzymaniu pozytywnego klimatu inwestycyjnego w szczególności na rynkach akcji.

Na rynku krajowym uwaga inwestorów koncentrowała się dzisiaj na danych o sprzedaży detalicznej w Polsce, która wzrosła w sierpniu o 6,0% w skali roku wobec wzrostu o 7,4% r/r i wobec prognozowanych 6,5% r/r. Jak na razie dane nie budzą większego niepokoju i wskazują, że popyt ze strony gospodarstw domowych pozostaje wciąż siłą napędową polskiej gospodarki. Po rozczarowującym wyniku produkcji przemysłowej w sierpniu istnieje poważne ryzyko, że spowolnienie PKB w III kwartale będzie nieco mocniejsze niż prognozowano. Wzrosły również obawy, że polski przemysł przestał być odporny na spowolnienie gospodarcze obserwowane u naszego zachodniego sąsiada.

Posiedzenie Banku Anglii (BoE) zgodnie z oczekiwaniami nie przyniosło przełomu. Stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Zgodnie z wypowiedziami Carney’a bank najprawdopodobniej zdecyduje się na działanie dopiero w sytuacji rozwiązania kwestii Brexitu. Waluta brytyjska zyskała od wczoraj na wartości po tym jak pojawiły się zapewnienia ze strony przewodniczącego Komisji Europejskiej, że jest możliwa nowa propozycja umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z kolei bank centralny w Norwegii zdaje się iść własną drogą decydując się wczoraj na podwyżkę głównej stopy procentowej o 25pb do poziomu 1,5%. Wydaje się, że wobec niższej prognozowane ścieżki stóp procentowych do kolejnego wzrostu kosztu pieniądza nie dojdzie już tak szybko.

EUR/USD

Na EUR/USD utrzymuje się węższy zakres wahań. Kurs oscyluje obecne tuż poniżej krótkoterminowej linii trendu spadkowego i kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali D1. Przełamanie wspomnianej linii i wyjście powyżej geometrycznego poziomu 1,1110 w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z okolic 1,1411 da zielone światło do powrotu w rejon 1,1250. Silnym wsparciem pozostają wrześniowe minima.

EUR/GBP

Na EUR/GBP jesteśmy świadkami głębszej korekty spadkowej, która swoim zasięgiem zniosła 61,8% całości ruchu wzrostowego kształtującego się od marca tego roku. Wspomniany geometryczny poziom został wybroniony i należy obserwować dalsze zachowanie rynku w rejonie okrągłego poziomu 0,8800. Notowania utrzymują się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowje) w skali D1, co ogranicza wzrosty. Najbliższy opór w postaci 200-okresowej średniej EMA w interwale dziennym znajduje się na poziomie 0,8905.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję