Forex


Dzisiejsza sesja obfituje w publikację wstępnych odczytów indeksów PMI dla przemysłu i usług w lipcu. Na początku sesji europejskiej poznaliśmy odczyty z Francji, Niemiec i całej strefy euro, które wskazywały na pogłębienia spowolnienia w sektorze przemysłu. Francuski indeks PMI dla przemysłu znalazł się na granicy 50 pkt., z kolei jego niemiecki odpowiednik spadł do 43,1 pkt. z 45 pkt. a wskaźnik PMI obrazujący aktywność przemysłową całej strefy euro uplasował się na poziomie 51,5 pkt. wobec 52,2 pkt. w czerwcu. Dane dla sektora usług były mieszane, jednakże wskazywały jego lepszą kondycję w porównaniu do sektora przemysłowego. Publikacje z Europy nie napawają optymizmem i mogą wzmocnić oczekiwania niektórych uczestników rynku na podjęcie działań wspomagających gospodarkę na jutrzejszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Jak na razie niestety powyższe odczyty nie wskazują na to, że strefa euro zaczyna odbijać, co będzie wpływało na podtrzymanie słabych perspektyw dla europejskiej gospodarki. Przed nami jeszcze odczyty z USA, które zgodnie z konsensusem rynkowym powinny wskazywać na stabilizację sytuacji w amerykańskim sektorze usługowym i przemysłowym.

Boris Johnson zwyciężył w wyborach na lidera Partii Konserwatywnej i dziś obejmie stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Priorytetowym celem pozostanie wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pod koniec października bez względu na okoliczności. Johnson planuje negocjować z Unią Europejską porozumienie w sprawie Brexitu, jednakże druga strona umowy podtrzymuje swoje stanowisko o braku możliwości renegocjacji. W związku z powyższym wzrasta ryzyko twardego Brexitu. Wynik wyborów był spodziewany, więc funt nie zareagował istotnie na tę informację. Uwaga rynków powinna obecnie skupić się na nowym składzie rządu.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego. MFW spodziewa się wzrostu dynamiki światowego PKB o 3,2% w 2019 roku i o 3,5% w 2020 roku (niżej o 0,1pp. w porównaniu do poprzednich prognoz). Fundusz przestrzegł również, że kontynuacja sporu handlowego i bezumowny Brexit mogą przyczynić się do mocniejszego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego na świecie. Bilans ryzyk pozostaje zdecydowanie negatywny.

EUR/USD

EUR/USD przełamał wczoraj obszar wsparcia w rejonie 1,1180-1,1200, co stało się technicznym impulsem do pogłębienia spadków na tej parze, przy utrzymującym się słabszym sentymencie do europejskiej waluty w oczekiwaniu na lipcowe posiedzenie EBC. Aktualnie notowania kierują się w okolice tegorocznych dołków znajdujących się w okolicy 1,1106/11. Przełamana strefa wsparcia wyznacza obecnie opór. Układ kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) sprzyja stronie podażowej na tej parze.

EUR/JPY

Przełamanie okolic 120,78/95 jenów za euro doprowadziło do pogłębienia spadków na EUR/JPY. Obecnie kurs znalazł wsparcie na geometrycznych poziomie 120,23 w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 109,55. Układ kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) zarówno w skali dziennej, jak i tygodniowej sprzyja spadkom. Minimum lokalne ze stycznia 2019 roku wyznacza wsparcie na poziomie 119,85.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję