Forex


Początek tygodnia na rynku nie obfituje w wiele nowych informacji makroekonomicznych wobec czego rynki będą pozostawały pod wpływem piątkowej publikacji z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 224 tys. wobec oczekiwanego wzrostu o 160 tys. nowych etatów, co pozytywnie zaskoczyło mając na uwadze słabszy odczyt za maj i gorsze informacje płynące z raportu ADP. Stopa bezrobocia wzrosła natomiast do 3,7% w skali roku wobec konsensusu rynkowego na poziomie 3,6% r/r. Przeciętna dynamika rocznych zarobków ustabilizowała się natomiast na poziomie 3,1% r/r wobec oczekiwanego wzrostu o 3,2% r/r. Dane przyczyniły się do większej zmienności na rynku i wsparły notowania dolara w oczekiwaniu na minutki FOMC, które poznamy w najbliższą środę. Wyższy wzrost zatrudnienia w czerwcu odbiera argument za bardziej agresywną obniżą stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, gdyż rynek pracy w dalszym ciągu trzyma się całkiem nieźle. Cięcie stóp procentowych w USA jest jednak spodziewane ze względu na pogarszające się odczyty wielu istotnych wskaźników makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej.

Wyraźna aprecjacja waluty amerykańskiej doprowadziła także do silnych wzrostów na indeksie dolara. Notowania instrumentu znalazły się w piątek ponownie powyżej oporu w postaci zbiegających się średnich EMA (50- i 100-okresowej) w skali dziennej, jednakże drogę do dalszej zwyżki ograniczają czerwcowe maksima lokalne przebiegające w rejonie 97,25/38 pkt. EUR/USD pogłębił spadki, co w konsekwencji doprowadziło notowania głównej pary w okolice okrągłego poziomu 1,1200. W tym tygodniu kluczowe dla dolara pozostaną sygnały płynące od przedstawicieli banku centralnego w USA oraz dane o inflacji CPI, które mają duże znaczenie z tego względu, iż oficjalnym celem Fed jest wspieranie stabilnej dynamiki cen. Zarówno protokoły z ostatniego posiedzenia FOMC i EBC będą skrupulatnie analizowane pod kątem narzędzi polityki pieniężnej, które mogą zostać użyte w celu podtrzymania wzrostu gospodarczego zarówno w USA, jak i strefie euro. W obydwu przypadkach stymulacja pieniężna wydaje się nieunikniona.

Na rynku krajowym złoty w piątek radził sobie słabo zarówno względem dolara, jak i euro, na co nie bez wpływu pozostawały dane z USA. EUR/PLN oddalił się od geometrycznego wsparcia w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 4,3442 i powrócił w okolice 4,2540. Z kolei USD/PLN przetestował opór w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która aktualnie przebiega w rejonie 3,7930. Złoty dziś odreagowuje nieco piątkowe osłabienie i pozostaje nieco mocniejszy wobec EUR i USD.

EUR/PLN

EUR/PLN oddalił się od geometrycznego wsparcia w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z okolic 4,3442, przebiegającego na poziomie 4,2375. Piątkowe wzrosty na tej parze wyhamowały w okolicy 4,2545 nieco poniżej linii Kijun, która obecnie wyznacza najbliższy opór. W przypadku kontynuacji korekty wzrostowej impulsu spadkowego kształtującego się od 15.V. notowania mogą się kierować w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która aktualnie przebiega w rejonie 4,2640.

EUR/USD

EUR/USD przełamał w piątek geometryczne wsparcie w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,1106, jednakże notowania nie utrzymały się trwale poniżej tego poziomu. Aktualnie kurs lekko odreagowuje piątkowe spadki. Najbliższy opór wyznaczają zbiegające się średnie EMA (50-i 100-okresowa)w skali dziennej w rejonie 1,1270. Na gruncie analizy technicznej w sytuacji wzrostu wartości waluty amerykańskiej kurs powinien kierować się w okolice 1,1180.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję