Forex


W centrum zainteresowania inwestorów pozostają dane z rynku pracy w USA, które powinny stanowić istotną wskazówkę przez publikacją oficjalnego raportu amerykańskiego Departamentu Handlu i Pracy. Dzisiaj opublikowany zostanie raport ADP, który pokaże czy majowe osłabienie zmiany zatrudnienia było tylko jednorazowym czynnikiem. Konsensus rynkowy zakłada, że w czerwcu w sektorze prywatnym powstało 140 tys. nowych etatów wobec wzrostu o 27 tys. w maju. Jak co tydzień poznamy także liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Ponadto uwagę powinny przykuwać wskaźniki koniunktury dla sektora usługowego w czerwcu, którego kondycja pozostaje lepsza w stosunku do sektora przemysłowego. Oczekuje się, że amerykański indeks ISM dla usług w czerwcu spadł do 55,9 pkt. z 56,9 pkt., jednak w dalszym ciągu pozostanie w bezpiecznej odległości od bariery 50 pkt. oddzielającej wzrost od spowolnienia w sektorze.

Znamy już kandydatów do obsadzenia kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. Przewodniczącą Komisji Europejskiej ma zostać niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej ma być Belg Charles Michel, natomiast stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego ma objąć Christine Lagarde, obecna prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Lagarde znana jest z propagowania stymulacji gospodarczej poprzez aktywne wykorzystywanie polityki pieniężnej i fiskalnej wobec czego najprawdopodobniej pod jej kierownictwem można liczyć na luźniejszą politykę monetarną w EBC, której celem będzie pobudzenie niskiej inflacji i wzrostu gospodarczego w strefie euro. Generalnie w ostatnim czasie Mario Draghi znów powrócił do bardziej gołębiej retoryki i wyraził gotowość do działania w sytuacji pogarszających się perspektyw dla koniunktury, co jak na razie skutecznie ogranicza wzrosty na EUR/USD. Dzisiaj główna para walutowa oscyluje w okolicy 1,1270, gdzie zbiegają się ze sobą kluczowe średnie kroczące EMA (50- i 100-okresowa) w skali dziennej.

Na rynku krajowym dziś kończy się posiedzenie RPP. Konsensus rynkowy zakłada, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie w czerwcu a retoryka Rady pozostanie łagodna. Najprawdopodobniej podkreślone zostanie ryzyko związane z perspektywami światowej gospodarki. Ciekawą kwestią pozostaje to jak prezes Glapiński odniesie się do dalszego wzrostu inflacji CPI. Dzisiaj poznamy także najnowsze projekcje dotyczące dynamiki cen i tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. W krótkim terminie najprawdopodobniej zobaczymy wyższą ścieżkę wzrostu PKB i inflacji.

EUR/JPY

EUR/JPY kontynuuje spadki. Brak siły do wyjścia powyżej 100-okresowej EMA w skali dziennej i geometrycznego poziomu w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 126,90, stanowił impuls do aktywności strony podażowej na tej parze. Techniczny obraz rynku sprzyja kontynuacji spadków w okolice 120,78-120,95, gdzie obszar wsparcia stanowią majowo-czerwcowe minima lokalne. Kurs utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali D1, które są skierowane ku dołowi.

USD/PLN

USD/PLN pozostaje w zakresie klina spadkowego. Notowania obecnie powróciły powyżej linii Tenkan, co powinno sprzyjać podtrzymaniu zwyżki, której celem może stać się górne ograniczenia wspomnianej formacji i Kijun Sen przebiegające w rejonie 3,7730. Kurs utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) oraz dolnego ograniczenia chmury ichimoku, co powinno ograniczać skalę korekt wzrostowych. Najbliższe wsparcie wyznaczają ostatnie lokalne dołki w rejonie 3,7250.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję