Forex


Na rynku dominują optymistyczne nastroje związane z zakończonym szczytem G20, gdzie prezydent Trump i chiński przywódca zdecydowali się powrócić do negocjacji handlowych. Jak na razie USA wstrzymają się z wprowadzeniem nowych ceł, a także łagodzą sankcje nałożone na Huawei. W zamian Chiny zadeklarowały zwiększenie zakupów amerykańskich produktów rolnych. Obopólne ustępstwa stanowią preludium do podpisania porozumienia handlowego w przyszłości. Ponadto na szczycie sfinalizowano umowę o wolnym handlu pomiędzy UE i krajami Ameryki Południowej. Podczas poniedziałkowej sesji widoczny jest powrót apetytu na bardziej ryzykowne aktywa oraz mocniejszego dolara na bazie spadku oczekiwań na bardziej agresywną obniżkę stóp procentowych podczas lipcowego posiedzenie Rezerwy Federalnej. Kluczowe dla decyzji FOMC z pewnością okażą się napływające dane makroekonomiczne w tym miesiącu wobec spadku ryzyka eskalacji konfliktu pomiędzy USA a Chinami. Dziś poznamy czerwcowy odczyt indeksu ISM dla sektora przemysłowego. Konsensus rynkowy zakłada spadek wskaźnika do 51 pkt. z poziomu 52,1 pkt. w maju. W kolejnych dniach natomiast uwagę inwestorów będą przyciągać dane z rynku pracy oraz wypowiedzi członków FOMC, które stanowią barometr nastrojów panujących wśród członków FOMC.

Początek nowego tygodnia zaowocował powrotem do wzrostów indeksu dolara, który kieruje się obecnie w rejon oporu w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Wsparciem dla dolara okazał się powrót do rozmów handlowych pomiędzy USA a Chinami a także niepewność związane z tym czy w rzeczywistości już w lipcu Fed zdecyduje się poluzować politykę pieniężną. Główna para EUR/USD dzisiaj silnie zniżkuje i w konsekwencji znajduje się coraz bliżej okrągłego poziomu 1,1300. Wobec poprawy nastrojów rynkowych wzrosty obserwujemy także na parze USD/CHF, która dziś powróciła powyżej poziomu 0,9800.

Na rynku krajowym na ten tydzień zaplanowane zostało posiedzenie RPP. Konsensus rynkowy zakłada, że w lipcu stopy procentowe w Polsce zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, pomimo ostatniego wzrostu inflacji CPI powyżej celu inflacyjnego NBP. Inflacja CPI przyśpieszyła w czerwcu do 2,6% w skali roku i jej wzrost wynikał głównie z wyższych cen żywności. Jeśli w kolejnych miesiącach dynamika cen jeszcze przyśpieszy, to może być to argument za zmianą układu sił w Radzie. Złoty korzysta dzisiaj z lepszych nastrojów rynkowych i kontynuuje umocnienie względem euro. EUR/PLN kieruje się w okolice geometrycznego poziomu wsparcie w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 4,1292. Wobec silniejszego dolara, para USD/PLN utrzymuje się w ostatnim zakresie wahań 3,7250-3,7550.

EUR/PLN

EUR/PLN pozostaje w trendzie spadkowym czemu sprzyja układ kluczowych średnich kroczących EMA (50-,100- i 200-okresowej) w skali D1 skierowanych ku dołowi oraz utrzymywanie się kursu poniżej linii Tenkan i Kijun. Najbliższy opór wyznacza okrągły poziom 4,2500, natomiast na gruncie analizy technicznej notowania kierują się w okolice geometrycznego poziomu w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 4,1292, który wyznacza wsparcie na poziomie 4,2375.

USD/CHF

USD/CHF znajduje się w fazie odreagowania ostatnich spadków. Notowania obecnie kierują się w okolice poziomu wynikającego ze zrównania się obecnej korekty wzrostowej w 100% z maksymalną korektą w całej fali spadkowej z poziomu 1,0236. Ewentualne przełamanie okolic 0,9850 otworzy drogę do wyższych poziom cenowych w rejonie 0,9900, gdzie przebiega 38,2% zniesienia Fibo całości wspomnianego impulsu spadkowego. Silną strefę wsparcia wyznacza obszar 0,9693-0,9715.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję