Forex


Rynki pozostają w fazie wyczekiwania na rozpoczynający się szczyt G20 w Osace, na którym ma dojść do spotkania pomiędzy prezydentem USA i Chin i z którym wiąże się nadzieje na złagodzenie napiętych stosunków handlowych pomiędzy tymi dwoma krajami i być może nawet wypracowanie porozumienia. W międzyczasie warto zerknąć na dzisiejsze kalendarium, w którym na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim wskaźniki koniunktury w strefie euro w czerwcu oraz wstępne dane o inflacji w Niemczech. Ze względu na niepewne perspektywy dla światowej koniunktury i wzrost napięć w handlu bardzo prawdopodobne jest, że czerwcowe odczyty wskażą na pogarszające się nastroje wśród konsumentów, w biznesie i generalnie w całej gospodarce strefy euro. Z kolei wobec utrzymującej się niskiej dynamiki cen i spadku oczekiwań inflacyjnych w strefie euro, uwagę będzie przykuwać dzisiejszy wstępny odczyt niemieckiego indeksu CPI, który w czerwcu pozostanie poniżej celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego. W celu wykonania mandatu jakim jest dbałość o stabilność cen w strefie euro, EBC zadeklarował gotowość dalszego luzowania polityki pieniężnej, więc kwestią czasu pozostaje to, kiedy bank centralny strefy euro ponownie zdecyduje się na skorzystanie z niekonwencjonalnych narzędzi w polityce monetarnej w celu wsparcia gospodarki i zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych na wyższym poziomie.

Indeks dolara wyhamował spadki, jednakże w dalszym ciągu oscyluje w pobliżu czerwcowego minimum. Dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA rozczarowały w maju. Dzisiaj natomiast opublikowana zostanie rewizja dynamiki amerykańskiego PKB. Wobec braku wsparcia ze strony publikacji makroekonomicznych, istotny zwrot w retoryce Fed podczas czwartkowego posiedzenia mógł przyczynić się do odwrócenia sentymentu na dolarze w średnim terminie. Z tego względu dalsza deprecjacja dolara amerykańskiego nie jest wykluczona. Co prawda w swoich ostatnich wypowiedziach zarówno Bullard, jak i Powell zniwelowali oczekiwania na głębszą niż o 0,25% obniżkę stóp procentowych w lipcu, jednakże skala osłabienia USD w oczekiwaniu na rozpoczęcie cyklu obniżek stop procentowych nie była duża, przez co nie można wykluczyć utrzymania się słabszego sentymentu do USD.

EUR/JPY

EUR/JPY testuje dzisiaj 50-okresową średnią w skali D1. Lekkie zwyżki na rynkach akcji obserwowane na początku sesji europejskiej sprzyjają podtrzymaniu wzrostów na tej parze. Na gruncie analizy technicznej notowania powinny kierować się w okolice szczytu z 11.VI. na poziomie 123,17 jenów za euro, tuż powyżej którego przebiega 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 127,50. Strefę wsparcia wyznaczają lokalne dołki z czerwca w rejonie 120,78/95.

EUR/USD

Na wykresie dziennym EUR/USD widać niezdecydowanie, na co wskazuje wczorajsza świeca. Notowania utrzymują się powyżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej, co stanowi wsparcie dla strony popytowej na tej parze na poziomie 1,1335. Kurs utrzymuje się blisko górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Wyjście powyżej lokalnego szczytu na poziomie 1,1411 otworzy drogę do testowania wyższych poziomów cenowych w rejonie 1,1440/50, gdzie przebiega 23,6% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,2554.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję