Forex


Poniedziałkowa sesja charakteryzowała się kontynuacją słabości waluty amerykańskiej, która znalazła się pod silną presją sprzedających od czasu czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, kiedy stało się jasne, że kolejnym ruchem ze strony Fed będzie cięcie kosztu pieniądza w USA. Na chwilę obecna uczestnicy rynku zastanawiają się, jaka może być skala lipcowej obniżki stóp procentowych, jednakże na chwilę obecna bardziej prawdopodobne wydaje się cięcie o 0,25%. Ponadto słabszy sentyment do dolara może stanowić pokłosie nieustających nacisków ze strony amerykańskiego prezydenta, który w ostatnim czasie znów agresywnie powrócił do kwestionowania skuteczności działań Fed i wezwał ponownie do obniżki stóp procentowych. W związku z powyższym rynki powinny zostać podatne na informacje płynące z dzisiejszych wystąpień członków FOMC, a w szczególności Powella. Bullard z pewnością podtrzyma bardziej gołębie stanowisko, które nie będzie niczym nowym dla rynku. Dziś zostaną opublikowane także dane o sprzedaży nowych domów w maju i indeks zaufania amerykańskich konsumentów, który powinien utrzymać się w czerwcu na wysokim poziomie. Z kolei dzięki odczytowi indeksu Fed z Richmond dowiemy się nieco więcej jak kształtowała się sytuacja w amerykańskiej gospodarce w czerwcu.

Początek dzisiejszej sesji przynosi słabsze nastroje rynkowe i spadek apetytu na bardziej ryzykowne aktywa. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwają się dwa główne czynniki niepewności rynkowej – konflikt na linii USA – Iran oraz nierozwiązania jak dotąd kwestia współpracy handlowej na linii USA – Chiny. Z pewnością całej sytuacji nie pomagają nowe sankcje nałożone na Iran, gdyż widoczna jest ucieczka kapitału w stronę bezpiecznych aktywów. Jen zyskuje na wartości zarówno względem euro, jak i dolara, przy czym warto wspomnieć, że parze USD/JPY udało się zejść poniżej okrągłego poziomu 107 jenów za dolara. Złoto znajduje się na nowych tegorocznych szczytach, a zagraniczne indeksy akcji lekko zniżkują. Indeks dolara jak na razie wyhamował zniżki w oczekiwaniu na publikacje z USA, których ewentualne dobre odczyty powinny stanowić wsparcie dla waluty amerykańskiej.

Złoty wyhamował dziś aprecjację na skutek wzrost awersji do ryzykownych aktywów. EUR/PLN oddala się od wsparcia w postaci okrągłego poziomu 4,2500, natomiast USD/PLN powrócił powyżej okolic 3,7350. Wczorajsze nieco słabsze dane o majowej przedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej nie wpłynęły negatywnie na PLN. Grażyna Ancyparowicz z RPP zdradziła, że nie widzi powodów do obniżek stóp procentowych. Ponadto zadeklarowała, że będzie głosowała za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie nawet jeśli inflacja przyśpieszy.

USD/PLN

USD/PLN zniżkował wczoraj w okolice lokalnych minimów z końca zeszłego roku i na chwilę obecną okolice 3,7380 zostały wybronione. Kurs utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) i dolnego ograniczenia chmury ichimoku, co wspiera stronę podażową na tej parze. W przypadku pogłębienia spadków notowania będą się kierować w rejon 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 3,6195. Najbliższy opór wyznaczają okolice okrągłego poziomu 3,7400.

USD/JPY

USD/JPY pogłębił dziś spadki i kurs zszedł chwilowo poniżej okrągłego poziomu 107 jenów za dolara. Kluczowe średnie kroczące EMA są skierowane ku dołowi, podobnie jak linii Tenkan i Kijun, co powinno ograniczać zasięg korekt wzrostowych. Najbliższy opór znajduje się w rejonie 107,80, natomiast techniczny obraz rynku sprzyja dalszym zniżkom. Geometryczny poziom w postaci 78,6% zniesienia Fibo całości tegorocznych wzrostów wyznacza wsparcie na poziomie 106,47.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję