Forex


Na rynkach finansowych końcówka tygodnia przynosi utrzymanie się pozytywnych nastrojów na rynkach akcji, co jest rezultatem złagodzenia nastawienia w polityce pieniężnej Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, a także publikacji wyższych niż oczekiwano wstępnych odczytów indeksów PMI w Europie. Czerwcowe wskazania dla Francji, Niemiec i całej strefy euro dały nadzieję na to, że to w szczególności sektor przemysłowy zacznie wychodzić z dołka. Zgodnie z pierwszym szacunkiem wskaźnik PMI wzrósł w czerwcu we Francji do 52 pkt. z 50,6 pkt., w Niemczech do 45,4 pkt. z 44,3 pkt. oraz do 47,8 pkt. z 47,7 pkt. w strefie euro. Wskazania indeksu PMI odpowiednio dla sektora usługowego także odbiły w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co stanowiło wsparcie dla europejskiej waluty. Przed nami jeszcze odczyty indeksów aktywności dla przemysłu i usług w USA, które powinny potwierdzić lepszą kondycję amerykańskiego sektora usługowego w poirównaniu do przemysłu.

W ostatnich dwóch dniach poznaliśmy decyzje kliku banków centralnych, z czego w szczególności złagodzenie stanowiska Rezerwy Federalnej zaowocowało silniejszymi ruchami kierunkowymi na różnych klasach aktywów. Co prawda Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50%, jednakże usunął z komunikatu frazę o „cierpliwości” w ustalaniu kosztu pieniądza, co zostało odczytane przez rynki jako postawiona kropka nad „i” w kwestii obniżek stóp procentowych w USA, które już od kliku tygodni były agresywnie wyceniane przez rynek. Powrót do luzowania polityki pieniężnej w najbliższym czasie wydaje się bardzo realnym scenariuszem, na co zwracają także uwagę oczekiwania przyszłych członków FOMC odnośnie ścieżki stóp procentowych, gdzie blisko połowa z nich obniżką kosztu pieniądza wobec wzrostu niepewności co do perspektyw amerykańskiej gospodarki. Gołębi odbiór komunikatu Fed przyczynił się do osłabienia USD. Indeks dolara w dniu wczorajszym zszedł poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1, w tym 200-okresowej średniej EMA, która w dłuższym terminie ograniczała spadki na tym instrumencie. Oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA mogą utrzymywać presją na walutę amerykańską.

Na rynku krajowym oprócz czynników zagranicznych inwestorzy pozostają pod wpływem danych o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w Polsce. Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 7,7% w skali roku, powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 7,3%. Ceny produkcji zwiększyły się natomiast o 1,4% r/r wobec oczekiwanego wzrostu o 1,6% r/r. Dynamika produkcji w maju pozostaje na zadowalającym poziomie, co powinno utrzymać nadal tempo wzrostu PKB na wysokim poziomie w II kwartale tego roku. Dane stanowią również wsparcie dla jastrzębiego skrzydła w RPP, które widzi potrzebę podwyżek stóp procentowych w Polsce w sytuacji dalszego wzrostu inflacji.

USD/JPY

USDJPY pogłębił wczoraj spadki przełamując wsparcie w rejonie 107,80 jenów za dolara, co z technicznego punktu widzenia otworzyło drogę w kierunku geometrycznego poziomu w postaci 78,6% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 104,87. Kurs znajduje się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku i kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co wspiera stronę podażową. Najbliższy opór w postaci linii Tenkan znajduje się na poziomie 107,87. Silnym wsparciem pozostaje lokalny dołek z 02.I.2019 roku.

EUR/USD

EUR/USD wybronił wsparcie w rejonie 1,1180, co w atmosferze złagodzenia retoryki przez Fed przyczyniło się do powrotu do wzrostów na tej parze. Aktualnie notowania tej pary wsparte lepszymi odczytami indeksów PMI kierują się w rejon 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która wyznacza silny opór w rejonie 1,1330 i jak pokazuje historia stanowi silną barierą dla strony popytowej. Najbliższe wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA znajduje się na poziomie 1,1256.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję