Forex


Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest decyzja FOMC odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Presja na amerykański bank centralny, by obniżać stopy procentowe, pozostaje ogromna i to już nie tylko ze strony prezydenta Trumpa, ale także całego rynku. Na początku tego roku Fed wycofał się ze swoich planów dalszej normalizacji polityki pieniężnej i nastąpił zwrot w retoryce Powella. Nie było jednak mowy o cięciu kosztu pieniądza, gdyż zdaniem większości członków FOMC perspektywy dla gospodarki amerykańskiej pozostały wciąż dobre. Pogorszyły się jednak istotnie nastroje rynkowe związane z eskalacją konfliktu handlowego między USA i Chinami, a także groźbami Trumpa względem Europy. Wobec utrzymujących się wzrostów na rynku akcji i wciąż przyzwoitych publikacji z USA, Powell może nie być jeszcze chętny na cięcie kosztu pieniądza, gdyż oznaczałoby to dość drastyczną zmianę w nastawieniu co do ścieżki stóp procentowych w przyszłości i w pewnym sensie stanowiło przyznanie się, że grudniowy wzrost oprocentowania dolara był błędem. Konsensus rynkowy zakłada, że w czerwcu stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. W komunikacie może jednak pojawić się sugestia o możliwym luzowaniu polityki pieniężnej w kolejnych tygodniach, co stanowiłoby odpowiedź na agresywną wycenę obniżek stóp procentowych w USA przez rynek. Indeks dolar zachowuje się stabilnie w oczekiwaniu na decyzję FOMC i oscyluje w rejonie 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej.

Podczas wtorkowej sesji na rynkach akcji był istny festiwal wzrostów, co stanowiło reakcję na wypowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego o podjęciu działań stymulujących gospodarkę strefy euro, jeśli inflacja nie będzie zmierzała do celu. Wczorajsze dane potwierdziły, że dynamika cen w strefie euro wyhamowała do 1,2% w skali roku, co świadczy o oddalaniu się tego wskaźnika od celu inflacyjnego. W otoczeniu bardzo niskich oczekiwań inflacyjnych może się okazać, że EBC będzie wręcz zmuszony do działania. W związku z powyższym zapowiedzi Draghi’ego wskazujące na możliwość ponownego luzowania polityki pieniężnej poprzez obniżkę stóp procentowych bądź zakupy aktywów przyczyniły się do deprecjacji euro i spadku rentowności niemieckich obligacji skarbowych. EUR/USD ponownie znalazł się poniżej poziomu 1,1200. Dzisiaj jednak spadki na głównej parze mogą wyhamować w oczekiwaniu na zapowiedź ze strony Fed planu obniżek stóp procentowych. Skala ewentualnych cięć ze strony amerykańskiego banku centralnego z pewnością byłaby większa niż ze strony EBC, co powinno skutecznie ograniczać dalsze spadki na eurodolarze.

W Polsce opublikowane zostały dane z rynku pracy. W maju przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 7,7% w skali roku (powyżej oczekiwań), zaś zatrudnienie wzrosło o 2,7% r/r (poniżej oczekiwań). Dane pozostają neutralne z punktu widzenia polityki RPP. EUR/PLN oscyluje dziś w rejonie 4,2600 pozostając w pobliżu czerwcowych minimów, zaś USD/PLN utrzymuje się w okolicy 3,8050 tuż poniżej 100-okresowej średniej EMA w skali D1.

USD/PLN

USD/PLN testował wczoraj dolne ograniczenie chmury ichimoku, jednakże kurs nie poradził sobie z barierą w postaci 50- i 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Większej zmienności na tej parze spodziewamy się w reakcji na komunikat Fed i konferencję prasową Powella. Zapowiedź obniżek stóp w USA przyczyniłaby się do powrotu notowań w rejon 3,7850. Ewentualne wyjście powyżej okolic 3,8080-3,8100 otworzy drogę to wzrostu w okolice górnego ograniczenia chmury w rejonie 3,8350.

EUR/USD

EUR/USD wyhamował spadki w rejonie 1,1180, dziś widzimy jednak próbę odreagowania spadków. Główna para powróciła w okolice 1,1200 i w oczekiwaniu na decyzję Fed może kierować się w rejon oporu w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali D1 na poziomie 1,1230. Jak na razie potencjał do dalszych wzrostów jest ograniczony przez kluczowe średniej kroczące EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresową), które w średnim terminie stanowią skuteczną barierę dla strony popytowej. Silną strefą wsparcia pozostają tegoroczne minima w okolicy 1,1106/10.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję