Forex


Na rynkach panuje słabszy klimat inwestycyjny, co ma związek z utrzymującym się konfliktem handlowym na linii USA-Chiny. Wszystko wskazuje na to, że Pekin nie wyciągnął jeszcze wszystkich asów z rękawa. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami prasowymi Chiny mogą próbować wywrzeć presją na USA poprzez wprowadzenie zakazu eksportu metali ziem rzadkich, które są niezbędne do produkcji wielu towarów elektronicznych. Ponadto w grę wchodzi także ograniczenie dostępu amerykańskich firm do chińskiego rynku czy też w ostateczności wyprzedaż amerykańskich obligacji. Jak widać może się okazać, ze w konflikcie handlowym Chiny nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, co tylko zwiększa niepewność na rynkach i powrót awersji do ryzyka. Całej sytuacji nie pomaga również fakt utrzymującego się trendu spadkowego rentowności amerykańskich obligacji.

W poprawie sentymentu rynkowego nie pomógł wczorajszy silny wzrost indeksu zaufania amerykańskich konsumentów. Wskaźnik Conference Board wzrósł w maju do poziomu 134,1 pkt. z 129,2 pkt., przy rozczarowującym odczycie indeksu Dallas Fed potwierdzającym hamowanie aktywności przemysłowej w USA. W atmosferze spadku apetytu na bardziej ryzykowne aktywa waluta amerykańska radzi sobie dobrze. Indeks dolara kontynuuje zwyżki w rejon okrągłego poziomu 98 pkt. Z kolei główna para EUR/USD pogłębia spadki w obliczu powracającej kwestii włoskiego zadłużenia. Komisja Europejska zaostrzyła retorykę w stosunku do Włoch, co też ciąży notowaniom europejskiej waluty pomimo wczorajszych lepszych odczytów wskaźników koniunktury wskazujących na poprawę nastrojów w przemyśle i usługach strefy euro.

W centrum uwagi pozostaje także dzisiejsze posiedzenie Banku Kanady (BoC). Konsensus rynkowy zakłada, że w maju główna stopa procentowa zostanie utrzymana na poziomie 1,75%. Na kwietniowym posiedzeniu bank usunął zapis o możliwości podwyżki stóp procentowych w przyszłości, wobec czego dzisiaj powinien podtrzymać bardziej neutralną retorykę. Utrzymująca się niepewność związana z konfliktem handlowym miedzy USA a Chinami stanowi w dalszym ciągu argument za utrzymaniem bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej. Kluczowe dla przyszłych decyzji BoC będą napływające dane z kanadyjskiej gospodarki. W oczekiwaniu na dzisiejszy komunikat banku para USD/CAD kontynuuje wzrosty i utrzymuje się powyżej poziomu 1,3500.

USD/PLN

USD/PLN powrócił do wzrostów na skutek utrzymującego się dobrego sentymentu do waluty amerykańskiej. Po wybronieniu wsparcia w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali D1, notowania powróciły powyżej linii Tenkan i Kijun, co stanowi wsparcie dla strony popytowej na tej parze. Najbliższy opór znajduje się w rejonie okrągłego poziomu 3,8600, natomiast wsparcie wyznaczają okolice 3,8290.

USD/CAD

USD/CAD powrócił do wzrostów po tym, jak para wybroniła wsparcie w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali D1. Aktualnie notowania zbliżyły się ponownie w okolice ostatnich maksimów lokalnych, które wyznaczają najbliższy opór w rejonie 1,3520. Przełamanie tych okolic otworzy drogę do testowania poziomu wynikającego z 78,6% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,3664.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję