Analiza fundamentalna podchodzi do procesu decyzyjnego poprzez określanie wewnętrznej wartości waluty.

Konwencjonalna wiedza wskazuje, że jeśli aktualna cena rynkowa waluty jest poniżej jego wewnętrznej, fizycznej wartości (waluta jest niedowartościowana) to powinna w najbliższym czasie wzrosnąć i vice versa, jeśli cena jest powyżej wewnętrznej wartości (waluta jest przewartościowana) to powinna spaść w przyszłości.

Wewnętrzna wartość jest oceniana poprzez badanie sytuacji makroekonomicznej w danym kraju i na świecie oraz analizie jak zmiany w gospodarce wpłyną na popyt i podaż danej waluty, a co za tym idzie na poziom jej kursu. To może być firma, towar, stopa zwrotu czy indeks makroekonomiczny. Analiza fundamentalna studiuje więc wpływ zmian wewnętrznej ceny na aktualną rynkowa.

Dane makroekonomiczne ogłaszane są według wcześniej określonego kalendarza, publikowanego przez agencje informacyjne wraz z prognozami danych wskaźników. Jeżeli opublikowany wskaźnik nie różni się znacząco od wcześniejszych prognoz to prawdopodobnie na rynku nic szczególnego się nie wydarzy. Natomiast, jeżeli opublikowane dane makroekonomiczne, będą zaskakująco odbiegać od oczekiwań, rynek najprawdopodobniej zareaguje nerwowo, dając możliwość zarobku inwestorowi, który trafnie przewidział wartość danego wskaźni

Specyfiką rynku walutowego jest szybkość reakcji na publikowane dane oraz fakt występowania zjawiska tzw. dyskontowania przyszłych informacji. Inwestor musi rozstrzygnąć czy prognozowane przez niego przyszłe dane lub wydarzenia zostały już uwzględnione przez rynek w cenach czy tez nie. Opublikowanie informacji powszechnie oczekiwanych nie będzie miało większego wpływu na rynek, gdyż jest już ona na pewno uwzględniona w kursie walutowym. Informacja ma wartość tylko wtedy, gdy nie jest jeszcze powszechnie znana lub oczekiwana co jest zgodne z prawem efektywności hipotezy silnej i półsilnej. Duże znaczenie z punktu widzenia analizy fundamentalnej ma również prowadzona przez banki centralne polityka pieniężna. Ustalany przez nie poziom stóp procentowych, operacje otwartego rynku czy interwencje walutowe nie pozostają bez wpływu na sytuacje na rynku walutowym i są przedmiotem uważnych obserwacji analityków finansowych. Wpływ na rynek walutowy maja także wydarzenia te najbardziej tragiczne tj. wojny, ataki terrorystyczne, katastrofy. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej inwestorzy uciekają w bezpieczne waluty np. dolar amerykański, frank szwajcarski czy euro, w zależności od rynku makroekonomicznego, na którym wystąpiła sytuacja kryzysowa. Z wielka uwaga należy również obserwować wypowiedzi członków ekip rządzących i opozycji, szefów banków centralnych lub osób mających duży wpływ na prowadzona politykę pieniężną. Stabilność sceny politycznej przekłada się bowiem na zwiększenie atrakcyjności gospodarki wśród zagranicznych inwestorów, co przyciąga kapitał i wzmacnia krajowa walutę. Pogorszenie się sytuacji politycznej może doprowadzić do gwałtownego wycofania zainwestowanych środków i wzrostu cen dewiz. W tym celu trzeba, na bieżąco śledzić wydarzenia polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz obserwować wskaźniki makroekonomiczne świadczące o stanie gospodarki danego kraju.

Analiza fundamentalna mówi, w którym kierunku powinien w przyszłości poruszyć się kurs waluty, a jednorazowa publikacja wskaźnika może spowodować powstanie silnego ruchu na danej walucie i długotrwałą zmianę trendu. Wyceny analizy fundamentalnej opierają się na subiektywnych założeniach autorów, dlatego też nie można ich traktować jako 100% precyzyjnych. Często są one jednak jedynymi wskazówkami dla inwestorów np. w wypadkach, gdy niemożliwe jest zastosowanie innych analiz.

Wykonanie profesjonalnej analizy fundamentalnej rynku walutowego wymaga zarówno wiele czasu jak i wiedzy m.in. na temat bieżącej sytuacji makroekonomicznej kraju. Dlatego też większość inwestorów korzysta z opracowań sporządzanych przez brokerów.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję