Forex


Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów będą pozostawały wstępne dane odnośnie inflacji CPI w strefie euro. Konsensus rynkowy zakłada, że w maju dynamika cen konsumentów spowolni do 1,3% z 1,7% w skali roku. Ponadto oczekiwane jest wyhamowanie wskaźnika inflacji bazowej CPI do 0,9% z 1,3% r/r. Słabsze odczyty będą stanowiły argument za tym, by Europejski Bank Centralny nie spieszył się z normalizacją polityki pieniężnej, a być może staną się także impulsem do podjęcia dyskusji o potrzebie stymulacji gospodarczej, by doprowadzić inflację do celu. Z USA opublikowane zostaną finalne dane odnośnie zamówień na dobra trwałego użytku, a także zamówienia przemysłowe w maju. Dużo ciekawsze mogą okazać się jednak informacje płynące z wystąpień przedstawicieli Fed, po tym jak James Bullard stwierdził wczoraj, że obniżka stóp procentowych w USA może być konieczna już wkrótce z powodu trwającej wojny handlowej na linii USA – Chiny oraz niskiej inflacji. W związku z powyższym warto śledzić czy w jakiś sposób dziś Powell a jutro Clarida podczas konferencji dotyczącej strategii, komunikacji oraz narzędzi w polityce pieniężnej odniosą się do ewentualnej kwestii luzowania polityki pieniężnej. Jak wiemy Bullard uchodzi za bardziej gołębiego członka Fed, jednak nie zmienia to faktu, że droga do cięcia stóp procentowych w USA mogła zostać otwarta.

Kontynuując temat luzowania polityki monetarnej wśród głównych banków centralnych warto wspomnieć o dzisiejszej obniżce stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii (RBA), który zdecydował się na cięcie głównej stopy procentowej o 25pb do 1,25%. Decyzja była zgodna z konsensusem rynkowym i wynikała głównie z chęci szybszej redukcji stopy bezrobocia i zbliżenia się inflacji do celu. Dalsze działania banku będą miały na celu podtrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W tym celu uważnie monitorowana będzie uważnie sytuacji na australijskim rynku pracy, jak i perspektywy konsumpcji prywatnej. Decyzja RBA nie przyczyniła się do większej zmienności na AUD/USD, gdyż był to scenariusz oczekiwany przez rynek. Notowania obecnie oscylują w okolicy oporu w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej.

Na rynku krajowym poznaliśmy dzisiaj wstępny majowy odczyt inflacji CPI, zgodnie z którym dynamika cen przyśpieszyła do 2,3% z 2,2% w skali roku oraz wzrosła o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Dane okazały się nieco niższe niż zakładał konsensus rynkowy i jak na razie pozostają neutralne z punktu widzenia polityki pieniężnej. Z kolei wczoraj rozczarował także wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce, który obniżył się do poziomu 48,8 pkt. z 49 pkt. Widoczna jednak słabość dolara od początku tego tygodnia pomogła nieco w umocnieniu dolar.

USD/PLN

USD/PLN pozostaje w fazie odreagowania ostatnich wzrostów. Notowania powróciły wczoraj poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-,100-okresowej) i dziś przełamały dolne ograniczenie chmury. Zamknięcie świecy dziennej poniżej tego poziomu będzie wsparciem dla strony podażowej. Jak na razie jednak głębsza korekta spadkowa nie doprowadziła do naruszenia linii trendu, która przebiega tuż powyżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej w rejonie 3,7900, co może stanowić impuls do aktywności strony popytowej.

EUR/USD

EUR/USD naruszył wczoraj i dziś górne ograniczenie klina spadkowego, jednakże nie przyczyniło się to do kontynuacji wzrostów. Jak na razie kurs broni oporu w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali D1. Notowania utrzymują się także w dalszym ciągu poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która historycznie stanowiła solidną barierę dla strony popytowej i aktualnie przebiega w rejonie 1,1340. Brak zdecydowanego reakcji w rejonie 1,1250 może jak na razie ograniczać dalsze wzrosty na tej parze.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję